Értékesítési hálózatvezető képzés – Bánhidi Tréning-sorozat

Értékesítési hálózatvezető képzés – Bánhidi Tréning-sorozat

Értékesítési hálózatvezető képzés – Bánhidi Tréning-sorozat

Bánhidi Tréning-sorozat

A Bánhidi Tréning-sorozat célja: az értékesítési hálózathoz csatlakozó – sok esetben – átlagemberekből magas felkészültségű munkatársak és vezetők képzése, értékesítői és vezetői készségeik kialakítása, amivel nemcsak felépíteni, hanem hosszútávon működtetni és képesek a csapatukat. A tréning-sorozat eddigi résztvevői az átlagnál lényegesen gyorsabb fejlődést értek el a hálózatépítésben, magasabb vezetői- és jövedelemszinteket értek el és lojálisabbakká váltak a cégükhöz és a hálózatukhoz.

A Bánhidi tréning-sorozat moduljai:

 1. Sikerorientáció – önbizalom és a sikerbe vetett kialakítása.
 2. Önszervezés – célok megtervezés és elérése, időmenedzselés.
 3. Kommunikáció – egyetértés kialakítása és ötleteladás.
 4. Csapatépítés – a csapatépítés és működtetés módszertana.
 5. Prezentáció – hatásos előadások és képzések tartása.
 6. Tudatos szponzorálás – vezetői feladatok, találkozók és képzések rendszere.
 7. Hálózatépítés mestere – profi hálózatépítés, rendszerszemlélet és vezetői tudásszintek.

A modulok bővebb leírásához görgess lentebb.

A modulok tematikájának összeállítása során saját vezetői és hálózatépítési tapasztalataink mellett felhasználtuk a vezetéstudomány, a marketingtudomány, a gyakorlati pszichológia valamint a tréneri munkánk tapasztalatait, ismereteit és módszereit. A tréning-sorozaton a hálózatvezetés területén speciális látásmódhoz, átfogó, összegző módszertani ismeretekhez juttatunk Téged és munkatársaidat. Kialakítjuk a szükséges készségeket, melyekkel képesekké váltok magas szinten vezetni, működtetni és folyamatosan fejleszteni csapatotokat.

A Bánhidi Tréning-sorozat MODULJAINAK LEÍRÁSA:

 1. Sikerorientáció

A hálózatépítő és az értékesítői tevékenység speciális gondolkodásmódot és pozitív hozzáállást igényel. A munkatársnak képessé kell válnia, kialakítani önmagában is és másokban is a hitet, hogy egy eddig nem végzett, szokatlan tevékenységet sikeresen képes végezni, képes csapatot építeni és azt vezetőként eredményesen működtetni.

A Sikerorientáció tréning gyakorlati megoldásokat kínál az önbizalom növelésre, a belső gátak felismerésére és feloldására, a belső erő, az önmagába vetett hit kialakítására, a minőségi emberi kapcsolatok és együttműködés kialakítására, a felelősségvállalás gyakorlatára és a proaktív, kezdeményező viselkedésre.

 1. Önszervezés

A értékesítési hálózatépítői tevékenység elindításakor a munkatársaknak át kell szervezniük az életüket, hogy az új tevékenységet időben be tudják illeszteni a főállásuk valamint a családi és személyes elfoglaltságaik mellé.

Az Önszervezés tréningen a résztvevők módszereket kapnak az eredményesség növelésére, a helyes célkitűzésre, a célok megtervezésére, a feladatok fontossági sorrendjének meghatározására és időbeli elrendezésére, a naptárhasználatra.

 1. Kommunikáció

Az értékesítői munka alapja a minőségi emberi kapcsolatok és az ahhoz szervesen kapcsolódó emberek közötti eredményes kommunikáció.

A Kommunikáció tréningen a résztvevők a két ember közötti tudatos kommunikáció módszereit gyakorolják be. Hogyan érthetik meg a másik felet, hogyan értethetik meg magukat. Hogyan előzhetik meg vagy oldhatják fel az esetleges konfliktusokat. A kommunikáció fokozatai és folyamata mellett megismerkednek a kommunikáció akadályainak felismerésével és megszüntetésével, az embertípusokkal kommunikációs szempontból, a kommunikáció formáival (pl. metakommunikáció, testbeszéd, stb.), a kérdező-technika, a hatásos érvelés és az ötleteladás módszereivel.

 1. Csapatépítés

Az értékesítési hálózat felépítése és főképpen hosszú távú működtetése felkészült vezetőt és hatékony csapatépítési módszereket igényel.

A Csapatépítés tréningen a hatékony vezető ismérveivel, az eredményes vezetési stílussal, a célok alapján történő vezetés módszerivel, a csapatszintű tervezés folyamatával, az információáramlással, a sikertényezőkkel, a vezetők által működtetett találkozók és képzések rendszerével, valamint a vezetői tanulás és tanítás folyamatával foglalkozunk.

 1. Prezentáció

A vezetőnek munkája során előbb vagy utóbb ki kell állnia több ember elé beszélni. Munkatársai körében találkozókon és a cég által kínált lehetőségeket bemutató előadásokon kell előadóként szerepelnie.

A Prezentáció tréningen elsajátítják a vezetők a hatásos előadásra való felkészülés, az előadás megtartásának, felépítésének, logikai menetének, a figyelem felkeltésének és fenntartásának módszereit, a helyes eszközhasználatot. Képesekké válnak a hallgatóságot magával ragadó és mozgósító előadások tartására.

 1. Tudatos szponzorálás

A vezetőnek, csapata működtetéséhez szükséges összefüggéseiben látnia a szponzorálás és a csapat vezetés módszereit.

A Tudatos szponzorálás tréning konkrét vezetői felkészítést ad a csapat és a kulcsemberek összefogását célzó vezetői feladatokra, a legfontosabb találkozók és képzések megszervezésére, tematikájára és hatásaik eredményes kihasználására. A résztvevők megismerik az eredményes delegálás folyamatát. Gyakorlati módszertant kapnak a csapatszintű tervezésre és megismerkednek a leghatékonyabb forgalomnövelési stratégiákkal.

 1. Hálózatépítés mestere

A profi módon működő értékesítési hálózatnak profi módon felkészült vezetőkre van szüksége, akik rendszerben gondolkodnak, rendelkeznek a szükséges vezetői készségekkel és minden szinten átlátják a hálózat működésének törvényszerűségeit.

A tréningen a vezetők megismerik az egymásra épülő vezetői tudásszinteket, a hozzájuk kapcsolódó teendőkkel, tanítási feladatokkal és a következő szintre lépéshez szükséges tanulni valókkal. Megismerik, milyen folyamaton keresztül juttathatnak el egy kezdő munkatársat a csapatát teljesen önállóan irányító vezető szintjére. Milyen összefüggéseket és hatásokat érdemes figyelembe vennie a vezetőnek csapata működtetése során. Levezetjük a mélységépítés és a távolsági szponzorálás gyakorlatát. Rendszerbe foglaljuk az előző hat tréningen tanult hálózatépítési és a hálózatműködtetési módszertant és az elsajátított készségek egységét.

További részletekért hívd a 20/979-16-52-es számot vagy küldd el a nevedet, e-mail címedet és telefonszámodat a banhidi@banhiditrening.hu e-mail címre.

 

Ha rendben van az EMBER, rendben van a VILÁG is.

2000 Szentendre, Fürj köz 1, Magyarország

06 20 9791652 (Józsi) 06 20 4173013 (Nóra)